Za elektrickou energii či zemní plyn můžete platit méně než platíte nyní - nemusíte platit vysoké ceníkové ceny

Šetřit na energiích v domácnosti, SVJ, bytovém družstvu, firmě, církvi, obci či městu lze různě - šetřit chytře znamená mít stále nejlepší možnou cenu, kterou Vám dokážeme zajistit díky sdruženým nákupům.

 

Máte jedinečnou možnost využít novou službu společnosti eCENTRE, a.s. Expres aukce - to znamená, že se můžete připojit k již proběhlé elektronické aukci na dodavatele energií. Máte tak jistotu dopředu vysoutěžených cen a vítězného dodavatele. Díky tomu Vám dokážeme garantovat přesnou výši úspory. Na základě Vašeho posledního vyúčtování Vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci a poradíme, jak ušetřit.

Díky každoměsíčním elektronickým aukcím na dodavatele energií společnosti eCENTRE máte v Expres aukci možnost využít klidně i o 40% lepší ceny než ceníkové. Chcete-li znát vysoutěžené ceny, napište si o certifikát s cenami v Expres aukci na email info@setrimchytre.cz.

 

 Pro odběratele - tedy domácnost, SVJ, bytové družstvo, církevní sbor, firmu, obec či město je využití služby Expres aukce ZDARMA

 

Elektronická aukce funguje podobně jako dražba, ve které však dodavatelé přes online aukční systém své nabídky snižují a snaží se tak získat velký objem námi sdruženýchh odběratelů energií. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého odběratele férově soutěží.

 

TIP Elektronické aukce probíhají zpravidla poslední pracovní den v měsíci od 11:00 hod.

 

Kdo se do elektronické aukce může zapojit?

Každý kdo odebírá elektrickou energii či zemní plyn na území ČR - do pravidelných elektronických aukcí sdružujeme každý měsíc odběratele z celé ČR, můžete tedy do aukce zapojit odběrné místo doma, na chatě, chalupě, kdekoli ...

 

TIP  do elektronické aukce se může zapojit každý odběratel elektrické energie či zemního plynu

 

Jak se do Expres aukce zapojit?

 

Stačí zaslat:

1. kopii (sken) aktuální smlouvy o dodávkách energií s Vaším aktuálním dodavatelem (dodavateli) včetně případných dodatků,

2. kopii (sken) posledního vyúčtování za energie

a podepsat smlouvu o zařazení do elektronické aukce a smlouvu s vítězem aukce (dopředu víte, kdo v aukci zvítězil).

 

 TIP zašlete sken svého posledního vyúčtování za energie na kontaktní emailovou adresu - nezávazně Vám spočítáme Vaši garantovanou úsporu

 

Co získám, když zašlu své poslední vyúčtování a smlouvu se svým stávajícím dodavatelem?

 ► dostanete od nás přesnou informaci o tom, kolik ušetříte

► po prostudování smlouvy se dozvíte, kdy je možné bez sankcí přejít k vítězi aukce.

Co se stane, když službu Expres aukce využiji?

1. vítězný dodavatel za Vás vypoví smlouvu s Vaším stávajícím dodavatelem na základě plné moci

2. Váš stávající dodavatel Vám zašle tzv. akceptaci výpovědi

3. vítězný dodavatel Vám zašle potřebné informace

TIP přechod od Vašeho bývalého dodavatele zajistí vítěz aukce na základě plné moci - nemusíte tedy nic zařizovat

Co získám když využiji službu Expres aukce?

► vždy lepší cenu, kterou nemůže dodavatel po dobu trvání smlouvy zvýšit,

► nižší měsíční poplatky spojené s odběrným místem - u zemního plynu jsou měsíční poplatky vždy 0,- Kč,

► smlouvu s vítězem aukce, která nebude obsahovat skryté poplatky, nejasná ujednání ani "vychytávky" v podobě např. automatického prodlužování smlouvy

 

Při první účasti v aukci šetří domácnosti, SVJ, bytová družstva, církve, obce, města i firmy pravidelně více než 25 - 35% neregulovaných plateb za energie - u elektrické energie je to silová energie a poplatek za odběrné místo a u plynu je to spotřební složka ceny plynu a tzv. "stálý měsíční plat" - po aukci je vždy nulový. U plynu vždy soutěžíme se 100% tolerancí odběru.

 

TIP každý účastník elektronické aukce dostane přesnou informaci o garantovaných úsporách na každém odběrném místě

 

Nenechte se nachytat "výhodnými" nabídkami dodavatelů a různými imaginárními slevami, nevěřte srovnávačům a kontaktujte nás - čím více se vás do elektronické aukce zapojí, tím více všichni ušetříme. Nesponzorujte nevědomky reklamy velkých dodavatelů energií!

 

Kolik již šetří naši klienti? Podívejte se: naši klienti

 

Řešení máme i pro velkoodběratele - individuální elektronické aukce, kdy dodavatelé znají pouze Vaši poslední spotřebu - s námi vždy ušetříte.

 

Součástí služby je 100% administrativní servis - nestaráte se o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, pouze podepíšete smlouvu s námi o zařazení do aukce a s vítězným = levnějším dodavatelem a převedete na něj zálohy za energie od termínu zahájení dodávek.

 

Výhody pro Vás:

neplatíte žádné poplatky za využití služby Expres aukce,

 smlouvy s vítěznými dodavateli jsou auditovány, neobsahují tedy "populární" ustanovení o automatickém prodlužování smlouvy, skryté poplatky a podobné "vychytávky" dodavatelů,

 provozovatelem služby je společnost eCENTRE, a.s., která koncept elektronických aukcí energií v roce 2006 vytvořila a je v realizaci elektronických výběrových řízení lídrem na trhu.

 

TIP  neuzavírejte žádné smlouvy po telefonu - společnosti si hovory náhravají (Vy to dělejte také, pokud to Váš telefon umí) ani s nikým, kdo Vám jen tak zazvoní u dveří

 

Proč soutěžit dodavatele právě s eCENTRE:

☼ vzhledem k tomu, že tato společnost má v oblasti elektronických výběrových řízení dlouholeté zkušenosti, koncept elektronických aukcí vytvořila a soutěží největší objemy energií, dosahuje pro své klienty ty nejvýhodnější ceny. Děláme to dlouho, rádi a věříme, že dobře smile

 

Příklady úspor našich klientů na neregulovaných platbách za energie:

 

Klient Komodita Úspora v % *
Roční úspora v Kč   **
Obec 1200 obyvatel (Středočeský kraj) Elektrická energie 26, 91 36 795 Kč s DPH
Obec 1200 obyvatel (Středočeský kraj) Zemní plyn 35, 41 79 574 Kč s DPH
Bytové družstvo Česká Třebová Zemní plyn 28, 99 56 387 Kč s DPH
SVJ Kralupy nad Vltavou Zemní plyn 26, 25 27 306 Kč s DPH
Podnikatel (Pardubický kraj) Zemní plyn 31, 19 11 528 Kč s DPH
Domácnost Praha 6 (topí plynem) Zemní plyn  31, 78 6 613 Kč s DPH
Rodinný dům (Vyškov) Zemní plyn 50,53 17 506 Kč s DPH
 Městská část Praha Elektrická energie 28, 15 41 860 Kč s DPH
ZŠ a MŠ Chýně Elektrická energie 31, 56 83 772 Kč s DPH
ZŠ a MŠ Chýně Zemní plyn 50, 13 79 021 Kč s DPH

 * v úspoře není zahrnuto snížení nákladů na poplatky za odběrná místa (reálně je tedy úspora vyšší)

** úspora je počítána dle předchozích cen klienta a stejné spotřebě (včetně nákladů na poplatky za odběrná místa)

 

Nenechte se zlákat podomními prodejci energií – ti se vám snaží vnutit dodavatele, kterého zastupují, bez ohledu na cenu!

 

Srovnávače na internetu jsou sponzorovány konkrétním dodavatelem!

 

Co se stane když ...

 

... mám více odběrných míst: do elektronické aukce můžete zapojit všechna odběrná místa napříč celou ČR, tedy dům, byt, garáž, chatu, chalupu, rodinu, souseda, ...

... dodavatel odmítá sdělit termín konce smlouvy: stačí podepsat společnosti eCENTRE pověření k zastupování klienta a my již další zajistíme,

... chci jen poradit: stačí poslat email či zavolat cool,

 

... nemohu najít smlouvu s dodavatelem, poslední vyúčtování nebo nevím kdy mi končí smlouva: kontaktujte svého aktuálního dodavatele (stačí emailem či telefonicky) - je povinen poskytnout Vám kopie těchto dokumentů a také informaci, kdy Vaše smlouva končí (chtějte tuto informaci minimálně emailem),

 

 ... bude mi končit smlouva s vysoutěženým dodavatelem: včas Vás budeme kontaktovat a nabídneme Vám možnost opětovné účasti v elektronické aukci,

 

... odběrné místo převedu na někoho jiného (např. z důvodu prodeje nemovitosti): nový odběratel může zůstat u vysoutěženého dodavatele nebo si zvolit jiného dle svého rozhodnutí - žádné sankce se neplatí.

 

... dojde k výpadku dodávek - poruše: kontaktujete dodavatele, který zajišťuje ve Vašem regionu distribuci energií (telefonní číslo najdete zpravidla na smlouvě o dodávkách energií nebo zde)

 

... zavolá mi dodavatel a nabídne "výhodné" prodloužení smlouvy (slevu, garanci ceny, apod.): slušně mu sdělte, že po telefonu smlouvy neuzavíráte ani neprodlužujete. Může se zapojit do elektronické aukce, kterou pořádáme vždy na konce měsíce - všichni dodavatelé tuto možnost mají, nikoho z účasti v elektronické aukci nevylučujeme.

(Tohle se bohužel před lety stalo mé mamince - zavolali jí z B.. a sdělili, že ceny energií "půjdou nahoru" a že ji zafixují ceny, aby ušetřila - maminka bohužel po telefonu řekla ano a dodavatel jí prodloužil smlouvu o 3 roky yell a cena??? - hrůza - nyní je již poučena)

 

... přijde tzv. podomní prodejce energií: sdělte mu, že nemáte o jeho služby zájem (!pozor! podomní prodejci se vydávají za kohokoli, aby Vás dotlačili k podpisu smlouvy, viz odkaz níže). Pokud chcete zajistit, aby podomní prodejce nemohl přemluvit např. Vaše rodiče k podpisu nové smlouvy, veškeré "papíry" k energiím odneste (smlouvy, vyúčtování). Bez kódu odběrného místa (EAN - elektřina, EIC - plyn) podomní prodejce odejde s nepořízenou (nemůže uzavřít smlouvu).

 

... podepíšete smlouvu s podomním prodejcem energií: pokud se stane, že Vy nebo třeba Vaši rodiče podlehnou lákavým řečem a podepíší smlouvu s tzv. podomním prodejcem energií, zašlete sken smlouvy na kontaktní email - poradíme Vám, co dělat,

 

... přijde někdo s nabídkou, že mi vybere nejlevnějšího dodavatele: tyto společnosti pouze porovnávají ceníkové nabídky dodavatelů, což si můžete udělat i sami (nebo se zapojit do elektronické aukce a nechat dodavatele, aby se o Vás "poprali"),

... zkrachuje můj dodavatel: všechny odběratele neprodlenně převezme tzv. dodavatel poslední instance (viz § 12a Energetického zákona, plné znění zde).

 

Nezastupujeme žádného z dodavatelů energií - my pro Vás dodavatele energií férově soutěžíme – vyhraje ten, který nabídne nejnižší cenu 

 

Dejte si pozor na podomní prodavače energií: http://www.novinky.cz/domaci/359237-podomni-prodavaci-energii-vystupuji-drze-jmenem-statu.html

 

 

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

Aktuality

Novinka - služba Licit

28. 12. 2016

archív

TOPlist